Bestyrerkontrakt

Taxitjenester i Oslo - velkommen til Finstadgruppen!

Hvis du i en periode blir midlertidig ute av stand til å lede og drifte ditt drosjeløyve, kan du søke om bestyrerkontrakt.

Vi hjelper deg med dette hvis du er drosjeeier tilsluttet Oslo Taxi AS

  • Bestyrerkontrakt innvilges vanligvis for ett år av gangen (maksimalt for 3 år)
  • Løyvehaver må søke om å fornye bestyrerkontrakten hvert år

Les om bestyrerkontrakt på Oslo kommunes side. Last ned skjema for bestyrerkontrakt her.